“Bütün gün internette gezinirler ne yapacaklar” genel kanısının aksine sosyal medya ajansları sizin internet dünyasındaki yansımanızı yöneten ekiptir. Kısaca değinmek gerekirse;